MAJ
POWRÓT
wrzesień
październik
styczeń
grudzień
listopad
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja
P1.JPG
WYBORY  DO RADY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
P2.JPG
P5.JPG
M2.JPG
 Trzeci Maj
WYBORY 
NA OPIEKUNA I  DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
23 MAJA 2006 r. odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskigo.
Po trzyletniej kadencji opiekunowe S.U. pani Anita Opałka i pan Dariusz Góra 
przygotowai wybory na opiekuna S.U.
Rada S.U. na zebraniu podała kandydatów n opiekuna. 
Oto lista:
1. Bilnicki Bogusław
2. Bugajska - Pośpiech Teresa
3. Dudek Joanna
4. Góra Dariusz
5. Pytlarz Małgorzata

30 MAJA 2006 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok 
szkolny 2006/2007. Wybory poprzedzone były kampanią przedwyborczą, podczas 
której kandydaci prezentowali sowoje propozycje działalności w Samorządzie 
Uczniowskim.
OTO LISTA KANDYDATÓW
1. Ciosek Bernadetta    
2. Fulas Anna  
3. Janus Katarzyna   
4. Kowalik Monika    
5. Kozieł Magdalena    
6. Otwinowska Iwetta    
7. Otwinowska Patrycja    
8. Otwinowski Daniel   
9. Pośpiech Kamil  
10. Puto Dominik      
11. Rzekęć Żaneta     
12. Smogóra Radosław      
OGŁOSZENIE  WYNIKÓW ODBĘDZIE SĘ PODCZAS ZAKOŃCZENIA 
ROKU 
SZOLNEGO
3 maja obchodziliśmy 215 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla uczczenia 
tego ważnego wydarzenia uczestniczyliśmy w apelu  przygotowanym przez 
uczniów klas starszych.  Podczas uroczystości  uczniowie przypomnieli historię 
powstania  pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Były wiersze, 
piosenki patriotyczne i  nastrój zadumy.
WYCIECZKA DO KRAKOWA
                                      
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ

10 maja uczniowie naszej szkoły pojechali do Krakowa do Muzeum Inżynierii 
Mieskiej. 
Jest to jedyne muzeum gdzie wszystko można dotykać i samodzielnie wykonywć
doświadczena. Zwiedzanie muzeum trwało trzy godziny. Uczniowie zobaczyli m.in. 
wystawę " Zabawy z nauką", uczestniczyli w lekcji muzealnj o tmatyce 
technicznej, najwięcej radości sprawiła wystawa " Historia transportu".
Wycieczka ta przyniosła dzieciom dużo niezwykłych wrażeń i doświadczeń.
MEZEUM 
INŻYNIERII    MIEJSKIEJ
m5.JPG
m6.JPG
m7.JPG
m8.JPG
m10.JPG
DZIEŃ    EUROPY
" Wędrówka po zjednoczonej  Europie"
W drugim roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejsiej postanowiliśmy 
zorganizować ogólnoszkolny projekt " Dzień Europy". W realizacji udział wzięli 
wszyscy uczniowie naszej szkoły. Każda klasa miła przygotować o jednym kraju i 
zaprezentować na uroczystości szkolnej. Nie obyło się również bez konursów. 
Były konkursy wiedzy o krajach Unii oraz konursy spawnościowe. Po zakończeniu
uroczystości wszyscy ucniowie w kolorowyh stojach przeszli ulicami naszej gminy.
Dzień 
Europy
o1.JPG
o2.JPG
o3.JPG
o4.JPG
o5.JPG
o6.JPG